автоматичен външен дефибрилатор

Независимо дали работите в корпоративна, образователна, правителствена или военна  среда, нашите автоматични външни дефибрилатори и услуги са съобразени с вашите специфични нужди.

CARDIAC SCIENCE проектира, произвежда и продава автоматичните външни дефибрилатори Powerheart® G5 и свързаните с тях услуги. Успешно обслужва множество пазари и предлага решения, специфични за вашата индустрия.

Списъкът от места, където вече има поставени АВД Powerheart включва много бизнес офиси, училища, ресторанти, търговски центрове, летища, стадиони, спортни площадки и други публични места и нараства с всеки изминал ден, за по-голяма сигурност при евентуален сърдечен арест.

Близо 2700 човека вероятно ще загинат от внезапна сърдечна смърт днес само в Европа и САЩ! Почти 1 милион души за година! Никой не е застрахован – дори млади хора, спортисти, деца.

Над 60 % от хората имат рискови фактори, нo често първия видим симптом е… внезапната сърдечна смърт.


автоматичен външен дефибрилатор

Всяка година 1 или 2-ма души на всеки 1000 загиват от внезапна сърдечна смърт!

В България от внезапна сърдечна смърт годишно умират повече от 10 000 души!

♦  10 пъти повече от колкото в автомобилни катастрофи!

♦  100 пъти повече отколкото в пожари!

♦  1000 пъти повече отколкото в следствие на природни бедствия!

 

Единствения известен начин за терапия на фибрилациите и безпулсовата тахикардия е  дефибрилацията!

Дефибрилацията не „подкарва“ или „съживява“ сърцето, а го изчиства от случайните електрически импулси за да му даде възможност да заработи нормално.

Според Европейския съвет по ресусцитация и Американската сърдечна асоциация:

автоматичен външен дефибрилатор

♦  Шансът за оцеляване при внезапно спиране на сърцето, ако не бъде третирано незабавно е 2-5%.

♦ При дефибрилация в първата минута след инцидента, шансът за оцеляване би бил близък до 90%. Всяка минута забавяне на дефибрилацията намалява шанса за оцеляване с 10–12%.

♦ Когато свидетел на инцидента започне веднага КПР (кардио-пулмонарна ресусцитация или сърдечен масаж и обдишване), това може да удвои, дори да учетвори времето, в което пострадалия може да бъде спасен.

♦ Ранна дефибрилация в 3-5 минути от спиране на сърцето може да доведе до 50–70% вероятност за оцеляване.

♦ Средното време от подаване на сигнал до пристигане на линейка в Европа е 5–8 минути, или 8–11 минути до първата дефибрилация.

 
 
За да се постигне реален шанс за оцеляване на пострадал от внезапен сърдечен арест е необходимо повече АВД да бъдат поставени на обществени места и повече хора да бъдат обучени да оказват първа помощ.

автоматичен външен дефибрилатор

Автоматичният външен дефибрилатор е прецизен електрически уред, способен да подаде точен по енергия, амплитуда и фазова честота импулс, който да позволи на сърцето да възстанови нормалния си ритъм. АВД измерва и отчита множество фактори, които му позволяват да вземе сигурно решение, както за необходимостта от подаване на импулс, така и за точните характеристики на импулса.

Автоматичният външен дефибрилатор в ръцете на обучения да оказва първа помощ може да спаси човешки живот!