Стартиране кампания за първи обществен дефибрилатор

Стартирахме инициатива за събиране на средства от предаване на стари акумулатори на вторични суровини за закупуване на първия обществен автоматичен външен дефибрилатор Powerheart G5, който да бъде поставен във Физическия факултет на СУ и стопанисван от Университетския аварийно-спасителен отряд. Всеки може да се включи!

Автоматичен дефибрилатор брошура