Тренажор на Powerheart G5

Тренажор на Powerheart G5

Тренажор на АВД Powerheart® G5 – отлично средство за преподаване на основни умения за спасяване с АВД и правилните процедури за дефибрилация. Той дава възможност на учениците да практикуват КПР и ги запознава с работата на Powerheart® G5.

Тренажорът на АВД Powerheart® G5  симулира различни сърдечни аритмии и дава възможност на обучаваните да прилагат подложките за дефибрилация, да практикуват използването на AВД и да извършват КПР върху манекен. Ясните гласови инструкции и метронома направляват потребителя през спасителния сценарий. Подложките за обучение позволяват на инструкторите да осигурят обучение за спасяване както на възрастни, така и на деца.

Тренажорът работи с три (3) батерии C (не са включени в комплекта). Дистанционното се захранва от две (2) батерии AAA (не са включени). Комплектът Тренажор включва: Устройство за обучение Powerheart G5, подложки за обучение на възрастни (1 чифт), инфрачервено дистанционно управление (1), езикови пакети и CD с ръководството за потребителя и инструкции за езикова конфигурация.

С тренажорът Powerheart G5 инструкторът може:
  • Да избира между четири предварително програмирани спасителни сценария.
  • Да симулира спасителни ситуации, които могат да имат или нямат шок.
  • Да използва КПР устройството, за да оцени ефективността според насоките за реанимация от 2015 г.
  • Да обучава потребителите да извършват КПР с помощта на метроном.
  • Да използва безжично дистанционно управление, за да променя условията за спасяване, докато обучаваните работят.
  • Да поставя тренажора на пауза в средата на сценария, за да подчертае важна информация и след това да продължат от същото място.

Да демонстрира автоматична и полуавтоматична работа на AВД