Наличието на автоматичен външен дефибрилатор (АВД) може да представлява разликата между живота и смъртта.

АВД Решение за стадионите
Стадиони

АВД Решение за училищата
Училища

АВД Решение за транспорта
Метро станции

АВД Решение за административните сгради
Администрация

АВД Решение за медицинските центрове
Медицински центрове

АВД Решение за хотелите
Хотели