Решение за Бизнеса - автоматични дефибрилатори

 – Офиси

 – Компании

 – Заводи и производствени цехове

 – Търговски обект

 – Хотели и ресторанти

Решение за Бизнеса – автоматични дефибрилатори

Служителите и клиентите са изключително важни за всяка компания. Как ги предпазвате от внезапен сърдечен арест, една от водещите причини за смърт в развития свят? В действителност, 13% от всички смъртни случаи на работното място в САЩ с в следствие на внезапно спиране на сърцето. За разлика от инфаркта, ВСС засяга хора от всички възрасти и във всякакво здравословно състояние. А единствената ефективна мярка е електрошок от дефибрилатор, приложен възможно най-скоро. За съжаление, малко компании са готови за действие при ВСС, въпреки факта, че вероятността от ВСС е около 100 пъти по-голяма, отколкото вероятността от смърт при пожар.

Често компаниите, които разполагат с достатъчно пожарогасители, за да предпазят служителите, клиентите и посетителите си, може да нямат нито един дефибрилатор в сградите си. Осигуряването на сигурна среда за гостите и служителите на вашето заведение е от жизненоважно значение за вашата репутация. Разполагането на автоматични външни дефибрилатори на работното място може да означава разликата между живота и смъртта.

 

Колко е важен АВД за спасяване на живота?

Ето някои от причините, поради които все повече и повече общности инвестират в осигуряване на АВД и включват ранната дефибрилация в плановете си за действие при кризисни ситуации:

♦  Дефибрилацията в рамките на 3 минути след внезапния сърдечен арест увеличава шансовете за оцеляване до 70%. Електрошокът в рамките на 1 минута от колапса повишава нивото на преживяемост до 90%.

♦  Обаждането на тел. 112 е задължително, но пристигането на линейката може да отнеме твърде дълго. Средната продължителност на изчакване в типична градска среда е 9 минути.

 

Защо точно Powerheart® G5 е подходящият АВД за вас?

Cardiac Science проектира напълно автоматичния АВД Powerheart G5, така че повечето хора да могат да го използват лесно. След като се поставят подложките за дефибрилация, АВД сам определя дали е необходим електрошок и при нужда, го прилага.

 

Powerheart® G5 също така притежават:

♦  Патентована технология RescueReady®, която извършва ежеседмична проверка на всички основни компоненти на АВД (батерия, хардуер, софтуер и електроди). Дефибрилаторът извършва тестове с ежеседмично частично зареждане на високоволтовата електроника и ежемесечно пълно зареждане.

♦  Възможност за избор от два езика – български и английски. Превключването се извършва с бутон, който сменя на избрания език, без да рестартира или забавя спасяването.

♦  Гласови команди RescueCoach ™, които дават указания по време на спасяването.

♦  Текстови команди на екран, които са в синхрон с гласовите указания и са особено полезни за оказващите помощ в шумна среда. Екранът също така предоставя ценна информация на професионалните спасители, когато пристигнат на мястото.

♦  Променлива ескалираща енергия, която се определя от импеданса (ниво на съпротивление) на всеки отделен пациент. Ако е необходим повече от един електрошок, нашият двуфазен софтуер STAR® увеличава енергията, за да осигури третиране с подходяща по-висока енергия.

♦  8 години гаранция, която е една от най-дългите в бранша

♦  4 години пълна безусловна гаранция на литиевата батерия Intellisense®, използвана с дефибриторите Powerheart G5.