Решение за обществените служби - Автоматичен външен дефибрилатор

 – Полиция

 – Пожарна

 – Армия

 – Спешна медицинска помощ

 – Доброволни спасителни екипи

 – Охранителни фирми

 – Общински сгради и кметства

 – Административни сгради

 – Обществени сгради

 

Държавните служби за защита на населението и доброволните спасителни екипи са тези, които в критична ситуация работят на първа линия. Полицейските служители или пожарникарите, който често са първите пристигнали на място, могат да бъдат и първи свидетел на внезапно спиране на сърцето, пристигайки преди екипа на спешна помощ. За съжаление, този сценарий не е рядък: около 365 000 души в САЩ стават жертва на внезапен сърдечен арест всяка година. Единствената ефективна мярка при ВСС е електрошок от дефибрилатор, приложен възможно най-скоро. Животът, който спасявате с АВД, може да бъде този на друг колега! При високия риск в работата и нивата на стрес,  тези служители са сред най-рисковите групи за възникване на ВСС.

В екипите на спешна медицинска помощ, АВД като PowerHeart G5 е надежден и сигурен помощник за спасяване на човешки живот.

Наличието на програма за осигуряване на достъп до АВД може да спаси човешки живот и в държавните институции и военните структури. Cardiac Science е лидер в създаването на всеобхватни програми за осигуряване на цели учреждения и бази. Програмите за осигуряване на обществени АВД са идеално решение за министерства, административни учреждения и сгради и военни бази с натоварени обществени места като болници, поликлиники, жилища, казарми и щабове.