Колко е важен АВД за спасяване на живота?

Ето някои от причините, поради които все повече и повече общности инвестират в осигуряване на АВД и включват ранната дефибрилация в плановете си за действие при кризисни ситуации:

♦  Дефибрилацията в рамките на 3 минути след внезапния сърдечен арест увеличава шансовете за оцеляване до 70%. Електрошокът в рамките на 1 минута от колапса повишава нивото на преживяемост до 90%.

♦  Обаждането на тел. 112 е задължително, но пристигането на линейката може да отнеме твърде дълго. Средната продължителност на изчакване в типична градска среда е 9 минути.

Защо точно Powerheart® G5 е подходящият АВД за вас?

Cardiac Science проектира напълно автоматичния АВД Powerheart G5, така че повечето хора да могат да го използват лесно. След като се поставят подложките за дефибрилация, АВД сам определя дали е необходим електрошок и при нужда, го прилага.

Powerheart® G5 също така притежават:

♦  Патентована технология RescueReady®, която извършва ежеседмична проверка на всички основни компоненти на АВД (батерия, хардуер, софтуер и електроди). Дефибрилаторът извършва тестове с ежеседмично частично зареждане на високоволтовата електроника и ежемесечно пълно зареждане.

♦  Възможност за избор от два езика – български и английски. Превключването се извършва с бутон, който сменя на избрания език, без да рестартира или забавя спасяването.

♦  Гласови команди RescueCoach ™, които дават указания по време на спасяването.

♦  Текстови команди на екран, които са в синхрон с гласовите указания и са особено полезни за оказващите помощ в шумна среда. Екранът също така предоставя ценна информация на професионалните спасители, когато пристигнат на мястото.

♦  Променлива ескалираща енергия, която се определя от импеданса (ниво на съпротивление) на всеки отделен пациент. Ако е необходим повече от един електрошок, нашият двуфазен софтуер STAR® увеличава енергията, за да осигури третиране с подходяща по-висока енергия.

♦  8 години гаранция, която е една от най-дългите в бранша

♦  4 години пълна безусловна гаранция на литиевата батерия Intellisense®, използвана с дефибриторите Powerheart G5.