ZOLL създадени за неочаквани герои

Когато някой е жертва на внезапен сърдечен арест, неговото оцеляване зависи от високото качество на КПР и оказващия първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор (AED).

ZOLL® се фокусира върху подобряване на резултатите чрез иновативна ресусцитация и технологии за интензивна грижа. Компанията проектира, произвежда и продава автоматични външни дефибрилатори и свързаните с тях продукти и услуги и предлага решения, специфични за всяка среда.

Близо 2700 души само в Европа и САЩ вероятно ще загинат от внезапна сърдечна смърт днес!
Почти 1 милион души за година!
Никой не е застрахован – дори млади хора, спортисти, деца. Над 60 % от хората имат рискови фактори, нo често първия видим симптом е… внезапното спиране на сърцето.
Всяка година 1 или 2-ма души на всеки 1000 в света загиват от внезапна сърдечна смърт!

Първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор ZOLL AED 3

В България от внезапна сърдечна смърт годишно умират повече от 10 000 души!

♦ над 10 пъти повече, отколкото в автомобилни катастрофи!

♦ над 100 пъти повече, отколкото в пожари!

♦ над 1000 пъти повече, отколкото в следствие на природни бедствия!

Единственият известен начин за терапия на фибрилациите и безпулсовата тахикардия е дефибрилацията! Автоматичен външен дефибрилатор (AED) в ръцете на обучения да оказва първа помощ може да спаси човешки живот!

Избери подходящият автоматичен външен дефибрилатор!