mainpic1
mainpic1
mainpic3
mainpic3
mainpic4
mainpic4
mainpic5
mainpic5
previous arrow
next arrow
Shadow

Когато някой е жертва на внезапен сърдечен арест, неговото оцеляване зависи от високото качество на КПР и оказващия първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор (AED) .

ZOLL® се фокусира върху подобряване на резултатите чрез иновативна ресусцитация и технологии за интензивна грижа. Компанията проектира, произвежда и продава Aвтоматични външни дефибрилатори ZOLL и свързаните с тях продукти и услуги и предлага решения, специфични за всяка среда.

Близо 2700 души само в Европа и САЩ вероятно ще загинат от внезапна сърдечна смърт днес!
Почти 1 милион човека за година!
Никой не е застрахован – дори млади хора, спортисти, деца. Над 60 % от хората имат рискови фактори, нo често първия видим симптом е… внезапното спиране на сърцето.
Всяка година 1 или 2-ма души на всеки 1000 в света загиват от внезапна сърдечна смърт!

В България от внезапна сърдечна смърт годишно умират повече от 10 000 човека!

♦ над 10 пъти повече, отколкото в автомобилни катастрофи!

♦ над 100 пъти повече, отколкото в пожари!

♦ над 1000 пъти повече, отколкото в следствие на природни бедствия!

Единственият известен начин за терапия на фибрилациите и безпулсовата тахикардия е дефибрилацията! Автоматичен външен дефибрилатор (AED) в ръцете на обучения да оказва първа помощ може да спаси човешки живот!

Избери подходящият от Aвтоматични външни дефибрилатори ZOLL!