Единственият известен начин за терапия на фибрилациите и безпулсовата тахикардия е дефибрилацията! Автоматичен външен дефибрилатор (AED) в ръцете на обучения да оказва първа помощ може да спаси човешки живот!


Курс по КПР/АВД на FirstAidbg.com

Курс по кардио-пулмонална ресусцитация и автоматична външна дефибрилация, провеждан от инструктори на Училище по първа помощ на FirstAidbg.com. Продължителност 5 учебни часа (половин ден). Практическа насоченост, малки групи, индивидуален подход.
Виж още…
Запиши се за този курс


Курс по BLS/AED на ERC - Европейския съвет по ресусцитация
Курс по BLS/AED на ERC

Курс по основно поддържане на живота и автоматична външна дефибрилация на Европейския съвет по ресусцитация. Продължителност 5 учебни часа (половин ден). Световно признат сертификат с 3 години валидност.
Виж още…
Запиши се за този курс


Информационни ресурси за сърдечниятарест и първа помощ
Информационни ресурси

Полезна информация и учебни ресурси за сърдечен арест, първа помощ при внезапно спиране на сърцето, кардио-пулмонална ресусцитация и автоматична външна дефибрилация.
Виж още…
Курс по КПР/АВД на FirstAidbg.com
Курс по BLS/AED на ERC


Автоматичните външни дефибрилатори на ZOLL са СЪЗДАДЕНИ ЗА НЕОЧАКВАНИ ГЕРОИ!

Избери подходящият от Aвтоматични външни дефибрилатори ZOLL!