Внезапното спиране на сърцето може да се случи навсякъде и по всяко време. Независимо, дали е на работното място, във фитнес залата, в мола, ресторанта, в училище или на улицата. Независимо от възрастта, здравословното и физическото състояние на пострадалия. Когато някой е жертва на внезапен сърдечен арест, неговото оцеляване зависи от високото качество на КПР и оказващия първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор.

Когато някой извика за помощ, ще бъдете ли готови?

В ZOLL нашата мисия е да осигурим интуитивни и интелигентни дефибрилатори на всяко обществено място по света и в случай на внезапен сърдечен арест, да дадем възможност на свидетелите на инцидента да действат бързо, правилно и уверено.


Корпоративният сектор

Обществените места

Транспортният сектор

Образователните институции

Здравните заведения

Защита на населението

Автоматичните външни дефибрилатори на ZOLL са СЪЗДАДЕНИ ЗА НЕОЧАКВАНИ ГЕРОИ!

Избери подходящият от Aвтоматични външни дефибрилатори ZOLL!