Службите за защита на населението

автоматичен външен дефибрилатор AED ZOLL Plus. Решение за Службите за защита на населението - полиция, пожарна

Държавните служби за защита на населението и доброволните спасителни екипи са тези, които в критична ситуация работят на първа линия. Полицейските служители или пожарникарите, които често са първите пристигнали на място, могат да бъдат и първи свидетели на внезапно спиране на сърцето, пристигайки преди екипа на спешна помощ. За съжаление, този сценарий не е рядък: около 1 000 000 души в света стават жертва на внезапен сърдечен арест всяка година. Единствената ефективна мярка при ВСС е дефибрилация, приложена възможно най-скоро. Животът, който спасявате с АВД, може да бъде този на друг колега! При високия риск в работата и нивата на стрес, тези служители са сред най-рисковите групи за възникване на ВСС.

автоматичен външен дефибрилатор AED ZOLL Plus. Решение за Службите за защита
  • Полиция
  • Пожарна безопасност и защита на населението
  • Доброволни спасителни екипи
  • Военни структури
  • Спешна медицинска помощ
  • Охранителни фирми

В екипите на спешна медицинска помощ, автоматичният външен дефибрилатор е надежден и сигурен помощник за спасяване на човешки живот. Наличието на програма за осигуряване на достъп до АВД може да спаси човешки живот и във военните структури.

Колко е важен АВД за спасяване на живота?

Ето някои от причините, поради които все повече и повече общности инвестират в осигуряване на АВД и включват ранната дефибрилация в плановете си за действие при кризисни ситуации:

♦ Дефибрилацията в рамките на 3 минути след внезапния сърдечен арест увеличава шансовете за оцеляване до 70%. Електрошокът в рамките на 1 минута от колапса повишава нивото на преживяемост до 90%.
♦ Обаждането на тел. 112 е задължително, но пристигането на линейката може да отнеме твърде дълго. Средната продължителност на изчакване в типична градска среда е 9 минути.

Защо автоматичните външни дефибрилатори на Zoll са предпочитани?

Най-новите насоки от съветите по реанимация в света са ясни: успешната дефибрилация трябва да се поддържа с висококачествена КПР.

Автоматичните външни дефибрилатори на ZOLL са СЪЗДАДЕНИ ЗА НЕОЧАКВАНИ ГЕРОИ!

Те ще ви водят през процеса на извършване на висококачествена КПР и при необходимост ще доставят на сърцето потенциално животоспасяващ електрошок. С АВД на ZOLL и бързи действия може да се предотврати трагедия!

Чрез патентованите технологии за обратна връзка за КПР, дефибрилаторите на  ZOLL подпомагат и ръководят оказващия първа помощ при извършване на висококачествена КПР, в съответствие с най-новите насоки за честота и дълбочина на гръдните компресии. Иновативният, интуитивен дизайн и разширените функции на автоматичните външни дефибрилатори на ZOLL ще дадат на неочакваните герои увереността и знанието, необходими за справяне със сърдечен арест.

Избери подходящият автоматичен външен дефибрилатор!