автоматичен външен дефибрилатор AED ZOLL Plus за образователните институции

Внезапното спиране на сърцето е най-значимата причина за смърт, включително в училища, учебни и спортни центрове и библиотеки. Всяка година от внезапен сърдечен арест в Европа загиват около 7 000 млади хора.

Cardiac Science Powerheart G5 AED за спортни центрове, стадиони и фитнес зали
  • Училища и детски градини
  • Езикови центрове, школи и кооперативи
  • Университети и колежи
  • Библиотеки, музеи и изложбени зали
  • Спортни центрове, стадиони и фитнес зали

Повечето училища не могат да си позволят лекар или медицинска сестра на разположение през цялото учебно време и по време на извънучебните дейности, но могат да си позволят автоматичен външен дефибрилатор. Препоръчително е всяко училище да разполага с АВД, особено ако е със спортен профил или развива силна извънкласна спортна програма. По света училищата, които са снабдени с АВД споделят, че не могат да си представят осигуряването на безопасност без него.

Колко е важен АВД за спасяване на живота?

Ето някои от причините, поради които все повече и повече общности инвестират в осигуряване на АВД и включват ранната дефибрилация в плановете си за действие при кризисни ситуации:

♦ Дефибрилацията в рамките на 3 минути след внезапния сърдечен арест увеличава шансовете за оцеляване до 70%. Електрошокът в рамките на 1 минута от колапса повишава нивото на преживяемост до 90%.
♦ Обаждането на тел. 112 е задължително, но пристигането на линейката може да отнеме твърде дълго. Средната продължителност на изчакване в типична градска среда е 9 минути.

Защо автоматичните външни дефибрилатори на Zoll са предпочитани?

Най-новите насоки от съветите по реанимация в света са ясни: успешната дефибрилация трябва да се поддържа с висококачествена КПР.

Автоматичните външни дефибрилатори на ZOLL са СЪЗДАДЕНИ ЗА НЕОЧАКВАНИ ГЕРОИ!

Те ще ви водят през процеса на извършване на висококачествена КПР и при необходимост ще доставят на сърцето потенциално животоспасяващ електрошок. С АВД на ZOLL и бързи действия може да се предотврати трагедия!

Чрез патентованите технологии за обратна връзка за КПР, дефибрилаторите на  ZOLL подпомагат и ръководят оказващия първа помощ при извършване на висококачествена КПР, в съответствие с най-новите насоки за честота и дълбочина на гръдните компресии. Иновативният, интуитивен дизайн и разширените функции на автоматичните външни дефибрилатори на ZOLL ще дадат на неочакваните герои увереността и знанието, необходими за справяне със сърдечен арест.

Избери подходящият автоматичен външен дефибрилатор!