Информационни ресурси

Знаете ли че? Устройство за обратна връзка при сърдечен масаж.
Знаете ли че? Части на АВД
Знаете ли че? Дисплеят на Powerheart G5
Знаете ли че? Смяна на батерия на Powerheart G5
Знаете ли че? Употреба на Powerheart G5
Стъпки за подготовка на Автоматичен дефибрилатор Powerheart G5 за работа

Автоматичните външни дефибрилатори на ZOLL са СЪЗДАДЕНИ ЗА НЕОЧАКВАНИ ГЕРОИ!

Избери подходящият автоматичен външен дефибрилатор!