ZOLL Medical Corporation е съучредена през 1980 г. от д-р Пол Зол
(1911 – 1999 г.).

Неговата богата работа в областта на електрофизиологията, вътрешната и външната дефибрилация, кардиоверсията и външното пейсиране поставят основата на компанията. Повече от 30 години по-късно фирмената култура остава фокусирана върху новите технологии и подобренията в грижата за пациента. Това става в съответствие с традициите, които поставя съименника на компанията.

Днес ZOLL Medical Corporation e компания от групата Asahi Kasei Group

Тя разработва и предлага на пазара медицински изделия и софтуерни решения за спешна помощ и спасяване на живота с голяма клинична и оперативна ефективност. ZOLL се фокусира върху подобряване на резултатите чрез иновативна ресусцитация и технологии за интензивна грижа. Компанията проектира, произвежда и продава автоматични външни дефибрилатори и свързаните с тях продукти и услуги и предлага решения, специфични за всяка среда.

Групата Asahi Kasei е разнородна група компании, ръководена от холдинговата компания Asahi Kasei Corp., която оперира в бизнеса с материали, имоти и здравеопазване. Нейният бизнес в областта на здравеопазването включва устройства и системи за реанимационна грижа, диализа, терапевтична афереза, трансфузия и производство на биотерапевтици, както и фармацевтични и диагностични реактиви. С повече от 30 000 служители по целия свят, Asahi Kasei Group обслужва клиенти в повече от 100 страни.

Автоматичните външни дефибрилатори на ZOLL са СЪЗДАДЕНИ ЗА НЕОЧАКВАНИ ГЕРОИ!

Билей Анкър ООД е официален дистрибутор на автоматичните външни дефибрилатори на Zoll Medical Corporation за България.

Повече информация за нас…

Избери подходящият от Aвтоматични външни дефибрилатори ZOLL!