за автоматични външни дефибрилатори ZOLL 


Ръководство за употреба за Powerheart G5

Технически спецификации на Powerheart G5


Ръководство за употреба за ZOLL AED 3

Технически спецификации на ZOLL AED 3

Брошура ZOLL AED 3


Ръководство за употреба за ZOLL AED Plus

Технически спецификации на ZOLL AED Plus


Автоматичните външни дефибрилатори на ZOLL са СЪЗДАДЕНИ ЗА НЕОЧАКВАНИ ГЕРОИ!

Избери подходящият от Aвтоматични външни дефибрилатори ZOLL!