Търговската марка и домейн https://aed-bg.com са собственост на Билей Анкър ООД и това е нашата политика за поверителност, с която е добре да се запознаете преди да ни изпратите свои данни.
За Билей Анкър ООД защитата на личната информация е от голямо значение. Дружеството се стреми да осигури максимална прозрачност, какви лични данни събира.
При въпроси относно Политиката за поверителност или ако желаете да упражните някое от Вашите права, адресът за кореспонденция е:
Билей Анкър ООД,
гр. София Лозенец, ул. Миджур №15, ет. 2, ап. 5;
тел. +359 897 802 302,
e-mail: office@firstaidbg.com

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

Билей Анкър ООД обработва Вашите лични данни с цел осъществяване на търговската си дейност, както и за да Ви предостави по‐добри, по‐качествени и по‐разнообразни продукти и услуги. Във връзка с осъществяването на нашата дейност обработваме следните групи лични данни:

 • При офериране и изпълнение на услуги, поръчки и договори – име, телефонен номер, електронна поща, адрес, адрес за доставка, данни за издаване на фактура.
 • При регистриране за бюлетини/новини или попълване на контактна форма в уебсайта ни – име, фамилия, електронна поща, телефонен номер.
 • При комуникация, свързана със заявки и доставки ‐ име, фамилия, електронна поща, телефонен номер, фирма за доставка.
 • Бисквитки: aed-bg.com използва бисквитки, за да събира информация за Вас и да съхранява Вашите онлайн предпочитания. Бисквитките са текстови файлове, съдържащи малки количества информация, които се изтеглят на Вашето устройство, когато посещавате даден уебсайт. След това бисквитките се изпращат обратно на уебсайта, когато се върнете към него. Ако желаете да изтриете някои бисквитки, вижте раздела за помощ и поддръжка в интернет браузъра, който използвате.

Използваме „бисквитки“, за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставяме функции на социални медии и да анализираме трафика си. Също така споделяме информация за начина, по който използвате сайта ни, с партньорските си социални медии, рекламните си партньори и партньори за анализ, които може да я комбинират с друга предоставена им от Вас информация или с такава, която са събрали от ползването от Ваша страна на услугите им. Използваме ретаргетинг, за да категоризираме различните потребители на сайта в потребителски групи. В зависимост от потребителската група, след това се обръщаме към посетителите на страницата на други уеб страници  или апликации с персонализирани реклами за нашите продукти или услуги.

Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. Google Analytics също използва бисквитки, т.е. текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър и позволяват да бъде направен анализ на потреблението Ви на уеб страницата ни. Информацията, извлечена от бисквитката, обикновено се предава към сървъра на Google в САЩ и се съхранява там.

Нашата страница използва пиксел, предоставен от Google, който създава директна връзка със сървърите на Google. Затова и фактът, че сте посетили нашата страница, се предава към сървъра на Google. Google свързва тази информация с индивидуален идентификационен номер, който се записва на Вашето крайно устройство под формата на бисквитка или се предоставя от Вашето крайно устройство (‘рекламен идентификационен номер’ на смартфоните). Ако посещавате и други страници, които използват ‘Google AdWords User Lists’/’Google Dynamic Remarketing’, тази информация също се свързва с личния Ви идентификационен номер. Ние обаче не можем да видим кои други страници посещавате.

Този сайт използва функция за ремаркетинг „Custom Audiences” на Facebook Inc. (наричана за краткост „Facebook“). Тя позволява на потребителите на настоящия сайт да виждат реклами, базирани на техните интереси (наричани за краткост „Facebook реклами“). Facebook рекламите се виждат от потребителите при посещение на социалната мрежа Facebook или други сайтове, които също използват функцията. Вашият браузър автоматично осъществява директна връзка със сървърите на Facebook, веднага след като посетите страница от този сайт. Нямаме отговорност или каквото и да е касателство в последващото събиране и използване на данни от Facebook чрез тази функция, затова ви информираме според нашето ниво на знания и достъпност до функцията „Custom Audiences” и свързаните с нея услуги.

Чрез интеграцията на „Custom Audiences” от Facebook, Facebook получава информация за посетеното от Вас съдържание от нашия уеб сайт. Също така получава информация за използването на нашите Facebook реклами, базирани на същата функция. Ако сте регистрирани към Facebook за използване на услуги и продукти от Facebook, Facebook ще свърже Вашите посещения с Вашия потребителски профил в социалната мрежа Facebook. Дори да не сте регистрирани във Facebook или да не сте влезли във Facebook с потребителски данни от Ваша регистрация, е възможно Facebook да запише вашият IP адрес и друга идентифицираща Ви информация. Можете да деактивирате функцията „Custom Audiences” от Фейсбук чрез посещение на следния адрес: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Нашата уеб страница използва ‘Facebook Pixel’ от Facebook, който създава директна връзка със сървърите на Facebook. Затова и фактът, че сте посетили нашата страница, се предава към сървъра на Facebook. Facebook приписва тази информация на личния Ви Facebook профил, ако имате такъв и ако сте влезли в него. Ако посещавате и други страници, които използват ‘Facebook Custom Audience’/’Facebook Pixel’, тази информация също се свързва с личния Ви профил. Ние обаче не можем да видим кои други страници посещавате. Ако не сте потребител на Facebook или не сте в профила си, когато посещавате страницата ни, Вашето посещение няма да се отнесе към Вашия потребителски профил във Facebook. За повече информация относно защитата на Вашата поверителност във Facebook, моля посетете информацията за поверителност на Facebook на www.facebook.com/about/privacy.

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Билей Анкър ООД обработва лични данни единствено за следните цели:

 • Обслужване на запитвания, поръчки и договори за предоставяните от дружеството стоки и услуги или за доставки на стоки и услуги за нуждите на дружеството, както и отношенията, които възникват по този повод; предоставяне на персонализирано обслужване. Обработването е необходимо за спазване на законови задължения, които се прилагат.
 • Предоставяне на рекламни материали, промоционални предложения; информация относно събития и новини свързани с нашата дейност. Данните се обработват на основание на Вашето предварително съгласие, което може да оттеглите по всяко време, чрез натискане на линка/бутона за отписване или чрез e‐mail с текст „Отпиши”, изпратен на office@firstaidbg.com.
СЪХРАНЯВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Билей Анкър ООД обработва и съхранява личните данни за лицето чрез електронни средства за записване и съхраняване на информацията. Освен това поддържа бази данни с лични данни на лицето в различни софтуерни приложения, които използва за управление на документооборота. Всички електронни носители, съдържащи лични данни са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Личните данни в електронна форма се съхраняват на собствени сървъри на територията на Република България и на облачни системи на надеждни доставчици. Собствените сървъри са с ограничен достъп и са разположени в охраняеми обекти на територията на Европейския съюз. Те подлежат на текуща проверка и са защитени с антивирусен софтуер, firewall и други. Доставчиците на облачните услуги, които използваме отговарят на изискванията и спазват правилата на Регламент (ЕС) 2016/679. Достъп до личните данни, които обработваме, имат само служители на Билей Анкър ООД, които имат нужда от такъв достъп за постигане на гореописаните цели или за които законът изисква това. Достъпът се осъществява с парола.

Билей Анкър ООД предоставя Ваши лични данни на трети лица във връзка с изпълнението на съответни поръчки и сключени договори. Такива лица са: спедиции, куриерски фирми и др. При определени случаи може да възникне задължение за предоставяне на информация на компетентните държавни органи, с което по закон сме длъжни да се съобразим.

СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Билей Анкър ООД съхранява личните Ви данни за срока, указан в приложимите нормативни изисквания. Ако няма указан такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на целите, за които са били събрани.

ПРАВА НА ЛИЦЕТО ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

При условията на закона, Вие имате следните права във връзка със защита на своите лични данни:

 • право на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на данните;
 • право на преносимост на данните;
 • право на възражение;
 • право на жалба до Комисията за защита на личните данни;
 • право да получите потвърждение, дали личните Ви данни се обработват от дружеството ни;
 • право да коригирате или да поискате да коригираме неточни, непълни или остарели лични данни, които се отнасят до Вас;
 • право да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни, когато е приложимо някое от следните основания:
  • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин;
  • Лицето възрази срещу обработването;
  • Личните данни на лицето са били обработвани незаконосъобразно;
  • Личните данни на лицето трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС, правото на държава членка или правото на друга държава.
Билей Анкър ООД може да откаже да изтрие личните данни на лицето, ако обработването им е необходимо за:
 • упражняване правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • спазване на правно задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели;
 • установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • когато не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но лицето ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
 • когато лицето е възразило срещу обработването и очаква да проверим дали законните основания за обработването на личните данни имат преимущество пред интересите на лицето.

Когато обработването на личните Ви данни е ограничено от Билей Анкър ООД, Вие ще бъдете информирани предварително, както и преди да бъде отменено това ограничение на обработването. Вие имате право по всяко време на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас. В случай че възражението е основателно, ще прекратим обработването на личните Ви данни, освен ако покажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на лицето.
Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на контактите посочени по‐горе.
Имате право да подаде жалба относно обработването на личните ви данни до Комисията за защита на личните данни, която е компетентния държавен орган.


Ако нашата Политика за поверителност се промени по какъвто и да е начин ще качим актуализирана версия на Политиката на тази страница. Редовното преглеждане на тази страница гарантира, че винаги сте наясно каква информация събираме, как я използваме и при какви обстоятелства, ако има такива, бихме я споделили с други страни.