Автоматични външни дефибрилатори (AED)

Автоматичните външни дефибрилатори на ZOLL са СЪЗДАДЕНИ ЗА НЕОЧАКВАНИ ГЕРОИ!


Автоматичен външен дефибрилатор Powerheart G5

Дефибрилатор Powerheart G5 е автоматичен външен дефибрилатор, който осигурява мощна комбинация от функции, които помагат да се осигури бърза, ефективна и животоспасяваща терапия на пострадалите от внезапно спиране на сърцето. Powerheart G5 е първият АВД, който съчетава напълно автоматична дефибрилация, двуезичен режим на работа с възможност за избор на български език, променлива ескалираща енергия и бързи шокови времена, за да се спаси живота на жертвата на ВСС. Възможност за използване на АВД с или без Intellisense CPR (ICPR) устройство за обратна връзка за качеството на КПР. Отделни подложки за дефибрилация за деца.
Виж още…
Към онлайн магазина…


Автоматичен Външен Дефибрилатор ZOLL AED 3
Автоматичен външен дефибрилатор ZOLL AED 3

Автоматичният външен дефибрилатор ZOLL AED 3™ е създаден за неочаквани герои!
Патентованата технология Real CPR Help подпомага и
ръководи оказващите първа помощ при извършване на висококачествена КПР съгласно най-новите насоки за дълбочина и честота на гръдните компресии. Иновативният дизайн и разширените функции на ZOLL AED 3 дават на неочакваните герои увереността и знанието за справяне със сърдечен арест.
Изключително кратко време преди електрошок. Универсални подложки за дефибрилация за деца и възрастни с иновативен дизайн и 5 години срок на годност. Цветен дисплей за картинни инструкции и гласови команди на български език.
Виж още…
Към онлайн магазина…


Автоматичен Външен Дефибрилатор ZOLL AED plus
Автоматичен външен дефибрилатор ZOLL AED Plus

Автоматичен външен дефибрилатор ZOLL AED Plus може да бъде ваш партньор в оказването на първа помощ при сърдечен арест.
ZOLL AED Plus с Real CPR Help ще ви дава интегрирана обратна връзка в реално време, за да ви помогне да постигнете възможно най-добрата КПР. Дизайнът с форма на един електрод прави прилагането на подложките лесно, бързо и точно.
Ниска обща цена на устройството, батериите и подложките. Консумативи със срок на годност 5 години, отделни подложки за дефибрилация на деца, гласови команди единствено на английски език.
Виж още…
Към онлайн магазина…