Уред Intellisense™ CPR Feedback

Уред Intellisense™ CPR Feedback е единственият КПР уред за първа помощ, който комбинира корекции на честотата и дълбочината на притискане, съгласно насоките на ЕСР и АСА от 2015 г.

Бърза и лесна функционалност и надеждност на Rescue Ready. Когато живота е на ръба, имате нужда от интелигентният КПР уред във вашите ръце (работи само с Powerheart® G5 модели).

Лесен за подготовка, лесен за употреба

Опитните и неопитните могат лесно да изпълняват ефективна КПР. Лесната функционалност за поставяне и притискане не изисква сложна подготовка или монтаж на продукта. Неплъзгащата се повърхност и продълговата форма осигуряват стабилно поставяне по време на КПР.

Смарт технология

Сензорната технология за движение – същата, използвана при повечето смартфони – осигурява на спасителите незабавни гласови указания, ако тяхната скорост и дълбочина на притискане са извън допустимите параметри.

Натисни силно и отпускай напълно