ZOLL AED 3

Автоматичен външен дефибрилатор ZOLL AED3 е подходящият избор, защото притежава:

♦  Доказана Real CPR Help® технология вече и с пълноцветен дисплей с реалистични илюстрации, таймер за циклите на КПР и голям цветен лентов индикатор, който показва дълбочината на компресиите.

♦  Възможност за интегрирана педиатрична ресусцитация с просто активиране на режим за деца и използване на универсалните подложки за дефибрилация CPR Uni-padz™.

♦  WiFi връзка в облак с възможност за автоматично получаване на информация за състоянието на апарата, което гарантира повече сигурност, че вашият дефибрилатор е готов за действие при инцидент.

♦  Батерия и подложки за дефибрилация с дълъг срок на годност, гарантиращ готовност без необходимост от честа поддръжка.

Автоматичните външни дефибрилатори на ZOLL са СЪЗДАДЕНИ ЗА НЕОЧАКВАНИ ГЕРОИ!

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ZOLL AED 3

Протокол: автоматична и напълно автоматична конфигурация
Форма на вълната: ZOLL Rectilinear Biphasic™
Време на задържане за зареждане на дефибрилатора: 30 секунди; автоматичен модел на ZOLL AED 3: 3 секунди преди генериране на автоматичен електрошок
Избор на енергия: фабрично програмиран избор (възрастни: 120 J, 150 J, 200 J; деца: 50 J, 70 J, 85 J)
Време за зареждане: по-малко от 10 секунди с нова батерия
Пауза преди електрошок: по-малко от 5 секунди (полуавтоматичен модел) и по-малко от 8 секунди (автоматичен модел) с нова батерия


Ритми, които позволяват електрошок: вентрикулярна фибрилация със средна амплитуда >100 микроволта и широка комплексна вентрикулярна тахикардия с честоти над 150 удара в минута за възрастни, 200 удара в минута за деца. За чувствителност и специфичност на алгоритъма за анализ на ЕКГ вижте ръководството за администратора на ZOLL AED 3.
Обхват на измерване на импеданса на пациент: от 10 до 300 ома
Формат на дисплея: LCD екран с висока разделителна способност и капацитивен сензорен панел
Размер на екрана: 5,39 cm х 9,5 cm; 2,12 инча х 3,74 инча

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА Автоматичен външен дефибрилатор AED3

Размер: (В x Ш x Д) 12,7 cm x 23,6 cm x 24,7 cm; 5,0 инча x 9,3 инча x 9,7 инча
Тегло: 2,5 kg; 5,5 паунда (с батерия)
Работна температура: от 0°C до 50°C; от 32°F до 122°F
Температура на съхранение: от -30°C до 70°C; от -22°F до 158°F
Влажност: от 10% до 95% относителна влажност, без кондензиране
Надморска височина: от -381 m до 4573 m; от -1250 фута до 15 000 фута
Пропускане на частици и вода: IP55
Тест при пускане от височина: 1 метър; 3,28 фута

ПОДЛОЖКИ ЗА ДЕФИБРИЛАЦИЯ CPR Uni-padz™

Продължителност на съхранение: 5 години
Проводим гел: полимерен хидрогел
Проводим елемент: калай
Опаковка: ламинирана с многослойно фолио
Клас на импеданса: нисък
Универсални за дефибрилация на възрастни и деца

ZOLL® AED 3 ЛИТИЕВА БАТЕРИЯ

Капацитет на батерията: стандартна нова батерия, работеща при околна температура от +20°C до +25°C (от 68°F до 77°F), може да осигури: 140 разряда на дефибрилатора при максимална енергия (200 джаула) или 6 часа постоянно наблюдение (с 2-минутни периоди на КПР) Забележка: Периоди на КПР, по-кратки от 2 минути, могат да намалят времето на работа, което може да се постигне с нова батерия.
Тип: може да се изхвърля, херметизиран литиево-манганен диоксид
Продължителност на живота на батерия в режим на готовност (след като е поставена): 5 години със седмична самодиагностика. Краят на експлоатационния живот се показва с празен прозорец на състоянието (брой обичайно оставащи електрошокове: 9).


Продължителност на съхранение на батерията: съхранявайте до 2 години при 23°C (77°F) преди поставяне в ZOLL AED 3, за да поддържате посочения по-горе експлоатационен живот на батерията.
Температура: от 0°C до 50°C (от 32°F до 122°F)
Влажност: от 10% до 95% (без кондензиране)
Тегло: 317,5 грама; 0,7 паунда
Размер: (В x Ш x Д) 27,75 mm x 133 mm x 88 mm; 1,0 инч x 5,16 инча x 3,5 инча
Номинално напрежение: 12 волта

АВТОМАТИЧНА САМОДИАГНОСТИКА

Самодиагностика: автоматична самодиагностика, която може да се конфигурира за провеждане всеки ден или на всеки 7 дни. По подразбиране: на всеки 7 дни. Месечен тест на максимална енергия (200 J).
Автоматични проверки при самодиагностика: капацитет на батерията, състояние и срок на годност, електродни връзки и срок на годност, ЕКГ и вериги за заряд/разряд, микропроцесорен хардуер и софтуер, схеми за КПР и сензор на подложките, аудио схеми

ЗАПИС НА ИНФОРМАЦИЯ

Записване на данни и съхранение: конфигурира се от потребителя за 1 или 2 клинични събития за общо 120 минути. Включва ЕКГ, измервания на импеданса, съобщения на устройството и данни от СБР.
Възстановяване на данни: управлява се чрез сензорен екран, данните се прехвърлят на USB памет или ZOLL Case Review™ през Wi-Fi мрежа
Безжична връзка: 802.11 a/b/g/n
Порт: USB 2.0

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

♦  6 години от датата на доставка на апарат – ZOLL AED 3. За удължена до 8 години гаранция, апарата следва да се регистрира на https://zoll.com

♦  Подложките за дефибрилация, които са за еднократна употреба имат гаранционен срок до изтичане срока им на годност – 5 години.

♦  Литиевите батерии имат пълна работна гаранция със замяна за срок от 5 години от датата на доставка.

♦  Сроковете на гаранцията , които са в сила от датата на първоначалната покупка ще се прилагат към всички гаранционни претенции.


Пълна техническа спецификация на ZOLL AED 3

Аксесоари за ZOLL AED 3
Тренажор ZOLL AED 3

Виж и останалите дефибрилатори!