Първият обществен дефибрилатор в СУ “Св. Климент Охридски”

Една от първите кампании на фондацията е “СТАР АКУМУЛАТОР ЗА НОВ ДЕФИБРИЛАТОР” приключи успешно първият си етап!
Първият успешно дарен Автоматичен Външен Дефибрилатор вече е в сградата на Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Продължаваме напред с етап 2!!!

Първият успешно дарен Автоматичен Външен Дефибрилатор